mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse advocatuur

Sidebar
Menu
Ons Team
Internationale rechtspraktijk
Wij richten ons hoofdzakelijk op de begeleiding en ondersteuning van zakelijke accounts binnen Nederland en Duitsland.
Daarbij ligt de nadruk op specialistische kennis van het Duitse recht, het Internetrecht en de afgeleide rechtsgebieden, zoals de intellectuele eigendom en het mededingingsrecht. Van groot belang daarbij is het Internationaal Privaat Recht (IPR). Immers, het Internet kent geen grenzen en vaak moet uitvoering worden gegeven aan de rechtsregels van voor Nederland vreemde rechtsstelsels. Bovendien vormt ook het internationale incassorecht een belangrijke speerpunt binnen onze praktijk.
Daarnaast staan onze werkzaamheden als advocaat van instellingen en zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg, en dan meer in het bijzonder binnen de geestelijke gezondheidszorg en farmacie. Ook hier heeft het Internet zijn invloed laten gelden. Denk maar aan de opkomende markten voor Internet-apotheken, en aan de vele aanbieders van (pseudo-)geneesmiddelen en voedingssupplementen via het Internet. Maar ook aan de artsen, psychologen en psychiaters die op het Internet hun diensten aanbieden.

Commitment en persoonlijke benadering
Expertise, creativiteit, commitment en persoonlijke benadering vormen de onderscheidende kenmerken van onze dienstverlening. De ontwikkelingen en juridische (on)mogelijkheden binnen de IT in zijn algemeenheid en het Internet in het bijzonder volgen wij inmiddels al bijna 30 jaar op de voet. Vanaf 1996 ook voor de Duitse markt. Met samenwerkende advocaten in Nederland, België en Duitsland bieden wij oplossingen voor nagenoeg ieder (grensoverschrijdend) juridisch vraagstuk. Desgewenst ook ‘s-avonds of in het weekend.
Kwalificaties
Rob Küffen studeerde Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting ‘Recht & Informatica’. Zijn doctoraal-scriptie ‘Juridische aspecten van online Information Storage and Retrieval Systems’ vormde de toegang tot de afdeling Automatisering van een bekende Limburgse bierbrouwer.
In 1989 startte hij met de postdoctorale opleiding tot Beleidsadviseur Telematica, zodat hij niet alleen de juridische maar ook de technische kanten van de IT kent.

Na afsluiting van die studie volgde in juli 1990 zijn toetreding tot de (toenmalige) Maastrichtse Balie, thans Balie in het Arrondissement Limburg.
Mede vanuit zijn veelvuldige contacten met Duitse hard- en softwareleveranciers is een bijzondere interesse voor het Duitse Recht ontstaan, hetwelk resulteerde in de toetreding tot de Duitse balie.
Rob Küffen is actief als auteur van studiemateriaal voor diverse soorten presentaties, lezingen, artikelen en handboeken. Daarnaast is hij voormalig co-auteur van een door de Duitse uitgeverij Deubner Verlag uitgebracht losbladig handboek voor de internationale beslag- en executiepraktijk, te weten het ‘Handbuch der internationalen Zwangsvollstreckung’.
Rob Küffen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk (civiel recht).
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
Mitfgled im AnwaltVerein
Lidmaatschappen
 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
 • Rechtsanwaltskammer Köln
 • Deutscher Anwaltverein (DAV)
 • Aachener Anwaltverein e.V.
 • Ausländischer Anwaltverein Deutschland e.V.
 • Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.V. (DNRV)
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)
 • Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)
 • Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.
 • Fachausschuss für Wirtschaftsrecht im Aachener Anwaltverein e.V.
 • Fachausschuss für IT-Recht/GRUR im Aachener Anwaltverein e.V.
Specifieke kantoorinformatie
Nederland:
Handelsregisternummer
BTW-identificatienummer
Plaatselijk orde
Geschillenregeling
Gefinancierde rechtshulp
Basis-uurtarief

Algemene Voorwaarden
14065653
NL163907900B01
Orde van Advocaten Limburg
Ja; Geschillenregeling voor de Advocatuur
Neen
(uurtarief of vaste prijs) + 5% kantoorkosten, verschotten en btw
Algemene Voorwaarden mr. R.P. Küffen
Derdengelden
Ons kantoor maakt geen gebruik van een Stichting Beheer Derdengelden, en houdt evenmin een derdengeldrekening aan.
Bundesrepublik Deutschland:
Zuständige Kammer
Aufsichtsbehörde
Berufsbezeichnung
Honorar
Rechtsanwaltskammer Köln, Riehlerstr. 30, D-50668 Köln
Rechtsanwaltskammer Köln, Riehlerstr. 30, D-50668 Köln
Rechtsanwalt (BRD) & Advocaat (NL)
RVG/Honorarvereinbarung
Menu