mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse advocatuur

Sidebar
Menu
Waar wij echt goed in zijn ...
Beeldje
Volgens ons is het voor een advocaat niet meer te doen om zich alle rechtsgebieden eigen te maken. Vandaar dat wij binnen onze praktijk in beginsel alleen die zaken doen waar we ècht goed in zijn, en dus ook plezier in hebben: de specialismen.
Dit impliceert overigens niet dat wij U per definitie niet ook op andere rechtsgebieden kunnen helpen.

Weten wij zelf geen oplossing, dan kennen wij vast wel een collega-advocaat die perfect bij U past. En anders vinden wij er een voor U.
Specialisaties
  • Internationaal Privaat Recht (IPR) en Duits Recht: de Bondsrepubliek Duitsland is onze handelspartner no. 1. Veelal is op deze handelsbetrekking Duits recht van toepassing. Het is derhalve zaak vooraf goed de verschillen en overeenkomsten in de Nederlandse en Duitse rechtssystemen te kennen. Rob Küffen is zowel Nederlands advocaat alsook Duitse Rechtsanwalt.
  • Internetrecht: het Internetrecht is momenteel wel de zich het snelst ontwikkelende exponent van het IT (Information Technology)-recht. Het IT-recht bestrijkt die rechtsgebieden, die zich bezighouden met alle soorten juridische aspecten van de informatica en telecommunicatie. Maar in tegenstelling tot enkele jaren geleden ligt de nadruk nu niet meer op het opstellen en beoordelen van automatiseringscontracten; vandaag de dag wordt de hoofdmoot gevormd door alle civiel- en strafrechtelijke aspecten van het Internet. Hierbij dient uiteraard ook gedacht te worden aan de intellectuele eigendomsrechten.
  • Privacy (bescherming persoonsgegevens): persoonsgegevens zijn een groot goed, zowel voor de betrokkene, alsook voor derden die dergelijke persoonsgegevens aanleggen, gebruiken of zelfs verhandelen. Het is daarom zaak dat bedrijven en instanties die persoonsgegevens verzamelen en bewerken zich strikt aan de Nederlandse (en Europese) regelgeving houden. Zo niet, dan dreigen gevoelige, vooral financiële, gevolgen. Als privacyspecialist kunnen wij beoordelen of de gegevensverzamelingen ‘privacy-proof’ zijn.
  • Intellectueel Eigendomsrecht (IER): het Intellectueel Eigendomsrecht is een verzamelbegrip voor al die rechtsregels, die zien op de rechten en plichten met betrekking tot producten van denkarbeid en artisticiteit van de mens. Naast het octrooirecht, het merkenrecht, het kwekersrecht, het tekeningen- en modellenrecht, en het handelsnaamrecht - tezamen ook wel bekend als ‘industriële eigendom’- behoort tot de intellectuele eigendom ook het auteursrecht. De naburige rechten hebben een aparte plek.
  • Erfrecht
Overige rechtsgebieden
Rechtsgebieden
Menu