Strafprozessrecht
Bundeszentralregister (BZR)

Bundeszentralregister (BZR) für Straftaten und Führungszeugnis

De situatie in Nederland
Zodra iemand in Nederland als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, wordt hiervan een aantekening in zijn/haar justitiële documentatie gemaakt. Hetzelfde geldt voor veel overtredingen. Niet opgenomen worden veelal strafbeschikkingen, en door de rechter opgelegde geldboeten, van minder dan Euro 100,00, en Mulder-gedragingen (lichte verkeersovertredingen).
De termijnen voor het doorhalen en verlengen van de registraties zijn opgenomen in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.
Daarnaast staat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook wel bekend als verklaring van goed gedrag. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemands vroegere gedrag geen beletsel vormt voor het vervullen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Een strafblad staat een VOG niet per definitie in de weg; de vraag is of het betreffende strafbare feit relevant is voor de functie waarvoor de VOG noodzakelijk is.
De situatie in Duitsland
Iemands strafblad wordt door Duitsland bijgehouden in het Bundeszentralregister (BZR). De Duitse evenknie van de VOG is het Führungszeugnis.
In tegenstelling tot het Nederlandse strafblad worden in het Duitse strafblad slechts de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen (dus Urteile en Strafbefehle), schulduitsluitingsgronden en sommige andere beslissingen, opgenomen. Ook buitenlandse strafrechtelijke veroordelingen worden opgenomen.
In het Führungszeugnis komt tot uiting of sprake is van eerdere strafrechtelijke veroordelingen.

Trouwens niet alle strafrechtelijke veroordelingen worden openbaar gemaakt. Niet openbaar gemaakt worden:
  • Geldstrafen van niet meer dan 90 Tagessätzen
  • Gevangenisstraffen van minder dan 3 maanden

Echter, wanneer later een nieuwe veroordeling in het Bundeszentralregister wordt opgenomen, worden vervolgens toch weer alle veroordelingen in het Führungszeugnis weergegeven, ook wanneer deze latere veroordeling een relatief lage is, en alle veroordelingen samen onder de 90 Tagessätze of 3 maanden gevangenisstraf liggen.

Pas na 3 jaar wordt deze vervelende sanctie losgelaten.

Het kan dus zaak zijn om een tweede veroordeling te voorkomen door bijvoorbeeld tijdig Einspruch tegen een Strafbefehl in te dienen, en een sepot proberen te bewerkstelligen (§ 153a Abs. 2 StPO).
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.