mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

De tenuitvoerlegging van Duitse strafrechtelijke beslissingen

Sidebar
Menu
Vollstreckung von Geldstrafen
- de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke geldboeten -
De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen is een taak van de Staatsanwaltschaft. De Staatsanwaltschaft vordert dus de bestraffing van de verdachte, de rechter legt eventueel een straf op, en de Staatsanwaltschaft zorgt als Vollstreckungsbehörde vervolgens voor de tenuitvoerlegging van die straffen.
Geldstrafenvollstreckung
De meest voorkomende straf is de Geldstrafe , zeker in het Strafbefehlsverfahren.

Geldstrafen in het Strafbefehlsverfahren worden in Duitsland niet als totaalbedrag opgelegd, maar in de vorm van een aantal Tagessätze.
Het aantal wordt bepaald door (de ernst van) het feit en de persoon van de dader. Het minimale aantal Tagessätze bedraagt: 5; het maximale aantal: 360. Per bewezen verklaard feit wel te verstaan, want in geval van meerdere bewezen feiten kan het totale aantal Tagessätze oplopen tot 720.
De hoogte een Tagessatz (= Tagessatzhöhe) wordt bepaald aan de hand van het (besteedbare) netto-inkomen van de dader, waarbij rekening wordt gehouden met alle persoonlijke omstandigheden bij de dader.
Het is dan ook zaak om over de persoonlijke omstandigheden heel open te zijn, en bewijzen over te leggen.

De minimale hoogte per Tagessatz bedraagt Euro 5,00; de maximale hoogte Euro 30.000,00 (per Tagessatz dus!).
De uiteindelijke hoogte van het totaal te betalen geldbedrag is het resultaat van het aantal Tagessätze x Tagessatzhöhe.
In het Strafbefehlsverfahren kan tegen de Tagessatzhöhe worden opgekomen. Hiertoe moet worden aangetoond dat er sprake is van Unverhältnismässigkeit tussen netto-inkomen en de hoogte van de door de rechter bepaalde Tagessätzhöhe. In veel gevallen leidt dit tot een significante verlaging van de Tagessatzhöhe, en daarmee van de totale geldstraf.
Indien noodzakelijk kan een Geldstrafe ook in termijnen worden betaald. Hiertoe moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend.
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.
OWiG: Bußgeld
Menu