Strafrecht und
Owi-Recht
Straftaten im Internet

Internet-gerelateerde strafbare feiten

Waar veel buitenlanders, en dus ook Nederlanders, niet aan denken, is dat zij ook via het Internet met het Duitse strafrecht in aanraking kunnen komen. Straftaten im Internet (internet-gerelateerde computercriminaliteit) hebben ook in Duitsland de bijzondere aandacht van justitie. Dat de verdachte buitenlander is c.q. in het buitenland woonachtig is, is niet (meer) relevant. Er zal vervolgd worden. En menige Nederlander heeft dat al aan den lijve moeten ondervinden. Wachten totdat het 'voorbij gaat' is dan ook geen optie: de straffen zijn fors. En de benadeelde partij kan zich als Nebenkläger met een civiele schadevergoedingsvordering in de strafzaak stellen. Bij een veroordeling voor het strafbare feit is het zeer waarschijnlijk dat de schadevergoedingsvordering eveneens wordt toegewezen. Zelfs al mocht het niet eenvoudig zijn om de strafrechtelijke veroordeling tegen de verdachte door te zetten, de veroordeling tot schadevergoeding kan zonder meer in Nederland betekend en ten uitvoer gelegd worden.
Het is daarom zaak om zich in een zo vroeg mogelijk stadium van juridische bijstand door een op internetrecht gespecialiseerde Strafverteidiger te verzekeren.
Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat een Nederlander het slachtoffer wordt van een Duitse computercrimineel. De aangifte kan dan in Nederland plaatsvinden, maar desgewenst ook in Duitsland. Ook kan een Duitse partij in een andere zaak als verdachte zijn aangehouden. Wanneer de zaak van een Nederlander dan in die Duitse strafzaak wordt gevoegd, dan kan die zich natuurlijk ook als Nebenkläger in de Duitse strafzaak stellen en schadevergoeding vorderen. Dat is weer beduidend eenvoudiger dan met een Nederlandse titel naar Duitsland te moeten gaan.

De kosten

Houdt U er rekening mee dat een verdachte in Duitsland in beginsel de kosten van zijn verdediging zelf dient te dragen. En U dient erop bedacht te zijn dat U geen beroep kunt doen op het Nederlandse systeem van gefinancierde rechtsbijstand (‘toevoeging’). Meer informatie vindt U hier.

Strafbaar gestelde feiten:

Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.