Strafrecht und
Owi-Recht
Verkehrsstrafrecht:
Fahrlässige Körperverletzung

Fährlässige Körperverletzung (§ 229 StGB)

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Het strafbare feit "fahrlässige Körperverletzung" is een van de verschijningsvormen uit de delictscategorie "Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit". De fahrlässige Körperverletzung kan in verschillende situaties om de hoek komen kijken. Zeer vaak wordt het in stelling gebracht bij aanrijdingen, waarbij letsel is veroorzaakt.
Körperverletzung
Het gaat dus om de aantasting van de "körperliche Unversehrtheit" van het slachtoffer in de zin van "Schädigung der Gesundheit". Deze "Körperverletzung" mag niet opzettelijk zijn toegebracht. In dat geval is immers de (grond)delictsomschrijving van § 223 StGB (Körperverletzung) vervuld. Hierop staat een gevangenisstraf tot 5 jaar, en ook de poging hiertoe is strafbaar.
Fahrlässigkeit
Bij de Fahrlässigkeit gaat het om de vraag of de verdachte het gevolg van zijn handelen of nalaten heeft kunnen voorzien (Vorhersehbarkeit), en of het voor hem vermijdbaar was (Vermeidbarkeit). Bij Fahrlässigkeit gaat het dus om de schuld van de dader.
Alleen als beide voorgaande vragen ontkennend worden beantwoord, is geen sprake van fahrlässige Körperverletzung, en kan de verdachte van het aan hem ten late gelegde strafbare feit worden vrijgesproken.

Poging is bij Fahrlässigkeit niet mogelijk.
Het feit kan overigens enkel vervolgd worden op basis van een Strafantrag (= formeel verzoek tot strafvervolging zijdens het slachtoffer), of ambtshalve, wanneer door de Staatsanwaltschaft "ein besonderes öffentliches Interesse" bij een strafvervolging onderkend wordt (§ 230 Abs. I StGB). Wanneer het slachtoffer overleden is, gaat het recht om Strafantrag te stellen over op de erfgenamen.

Strafmaat

Strafmaat: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre oder Geldstrafe.

Daarnaast kunnen ook andere maatregelen volgen:
Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.