mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse Rechtspraktijk

Sidebar
Menu
Das Strafbefehlsverfahren
Een Strafbefehl is een beslissing van het Amtsgericht, afgegeven op vordering van de Staatsanwaltschaft. De Strafbefehl is gericht op een snelle afdoening van kleinere strafrechtelijke vergrijpen. De maximale straf is een geldboete (tot 360 ‘Tagessätzen’) en/of een voorwaardelijke gevangenisstraf tot maximaal 1 jaar (mogelijk op te leggen, mits de verdachte de bijstand van een advocaat heeft).

In het Strafbefehlsverfahren wordt de verdachte niet vooraf gehoord. De rechter hoeft ook niet overtuigd te zijn van de schuld van de verdachte; voldoende is dat hij die schuld aannemelijk acht. Is de rechter de mening toegedaan dat de zaak niet zonder inhoudelijke behandeling kan worden afgedaan, of wil hij meer weten van de omstandigheden van de zaak, dan verwijst hij de zaak naar de Hauptverhandlung voor een inhoudelijke behandeling.

In de andere gevallen wijst hij de vordering van de Staatsanwaltschaft toe, en wordt een Strafbefehl afgegeven.
Rechtsmiddel
Uiteraard kan de verdachte tegen een dergelijke Strafbefehl een rechtsmiddel indienen: de Einspruch. De Einspruch moet binnen uiterlijk 2 weken na betekening van de Strafbefehl schriftelijk of ter griffie (Geschäftsstelle) worden ingediend. Hierdoor wordt de zaak alsnog op zitting gebracht en zal uiteindelijk een normaal strafvonnis (Urteil) volgen; ook als de verdachte toch niet ter zitting verschijnt. Tegen het Urteil kan dan weer in hoger beroep (Berufung) gegaan worden.

Nadelig gevolg van de Einspruch tegen een Strafbefehl: de verdachte kan na een Einspruch tegen de Strafbefehl namelijk ook zwaarder gestraft worden.
Dit geldt trouwens niet voor de Berufung. Hiervoor geldt namelijk het ‘Verbot auf Schlechterstellung’.
Al met al dient U, als U een Strafbefehl ontvangen heeft, heel goed en heel snel, af te wegen of U de Strafbefehl accepteert of dat U de zaak op zitting wilt laten komen. Er zou immers ook zo maar eens een hogere straf kunnen volgen. En de kosten van een eventueel in te schakelen Anwalt/Verteidiger moeten ook meegewogen worden, evenals de stress van een inhoudelijke behandeling.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.
Die Geldstrafe
Menu