mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse advocatuur

Sidebar
Menu

Sitemap: vind snel onze specialisaties

Ons kantoor werkt nagenoeg uitsluitend voor zakelijke cliënten, en kan dezen juridische bijstand verlenen op bijna alle rechtsgebieden waar een ondernemer mee te maken krijgt. Daarbij kan met name gedacht worden aan het ondernemings- en handelsrecht, het arbeidsrecht en huurrecht, en het volledige verbintenissen- en zakenrecht, inclusief incassorecht.
Daarnaast zijn wij echter op een aantal bijzondere rechtsgebieden echt onderscheidend.

Onze specialisaties zijn:
Actualiteiten-blog
Menu