EVT und das Exequatur-verfahren

Duitsland en de Europeses Executoriale Titel (EET)

De Duitse Europäische Vollstreckungstitel (EVT) is de evenknie van de Nederlandse Europese Executoriale Titel (EET) en is gebaseerd op de op 21 mei 2005 in werking getreden EG-Richtlijn nr. 805/2004 (Verordening tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen).
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.