Strafrecht und
Owi-Recht
Automatensprengung

'Plofkraken' in Duitsland

Algemeen

De eerste Duitse plofkraak (Automatensprengung) vond in 2005 in Keulen plaats. Sedertdien werden maar enkele tientallen plofkraken per jaar in Duitsland gepleegd. Hierin kwam verandering toen in Nederland de preventie van plofkraken steeds beter lukte; het fenomeen lijkt zich sedertdien meer naar Duitsland verplaatst te hebben. En dan meer in het bijzonder naar de deelstaten langs de Nederlandse grens (met name naar Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen), met als gevolg dat anno 2018 bijna 330 plofkraken per jaar gezet worden. Het merendeel van de gepakte professionelere daders is Nederlander met een migratieachtergrond, of Pool. Een kleinere groep wordt gevormd door copycats van diverse nationaliteit.

Strafrechtelijk relevante gedraging(en)

Bij een plofkraak wordt veelal een explosief gas in de geldautomaat geleid en tot ontploffing gebracht. Tengevolge van een betere fysieke beveiliging van de (geld)automaten wordt echter ook steeds meer gebruik gemaakt van explosieven.
Strafrechtelijk vervolgd wordt op basis van § 243 StGB (besonders schwerer Fall des Diebstahls) jo. § 308 StGB (Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion). Aangezien zaakbeschadiging inherent is aan de modus operandi, wordt ook voor zaakbeschadiging vervolgd (§ 303 StGB). Strafverzwarend is het feit dat veelal ook sprake is van een criminele organisatie.

Straftoemeting

We in Duitsland voor een Automatensprengung opgepakt is en vervolgd wordt, kan een forse straf tegemoet zien, zeker wanneer sprake is van gebruik van explosieven en/of de verdachte deel uitmaakt van een criminele organisatie (kriminelle Vereinigung (§ 129 StGB)).

Gemiddelde straf: gevangenisstraf van 5-7 jaar (onvoorwaardelijk).
De straf wordt hoger wanneer gewonden of doden te betreuren zijn.
Een voorwaardelijke straf kan slechts opgelegd worden wanneer de straf niet hoger is dan 2 jaar.

De kosten

Houdt U er rekening mee dat een verdachte in Duitsland in beginsel de kosten van zijn verdediging zelf dient te dragen. En U dient erop bedacht te zijn dat U geen beroep kunt doen op het Nederlandse systeem van gefinancierde rechtsbijstand (‘toevoeging’). Meer informatie vindt U hier.
Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.