mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Getuigen in een Duitse strafzaak

Sidebar
Menu
Zeugen im Strafverfahren
- Getuigen in een Duitse strafzaak -
Het Duitse procesrecht kenmerkt zich door het 'Prinzip der Mundlichkeit'; zo ook het straf(proces)recht. De Duitse rechter dient zelf een onderzoek te doen naar de strafbaarheid van feit en dader. De schuld van de dader moet hem blijken. Daarom moeten de bewijsmiddelen ter zitting aan hem gepresenteerd worden. En getuigen en deskundigen moeten mondeling verklaren en verslag uitbrengen. De verdachte en zijn Verteidiger hebben het recht de getuigen ter zitting vragen te stellen en aan de tand te voelen. Meestal worden geen of slechts enkele vragen gesteld, maar een dergelijke ondervraging, ook door de Strafverteidiger, kan ook wel eens uren, en sporadisch zelfs dagen, duren. De rechter zal dit fundamentele recht van de verdediging niet zonder dringende noodzaak beperken.
Verplichting om te verschijnen?
De in Duitsland wonende getuige is verplicht om desgevorderd ter zitting te verschijnen en een getuigenverklaring af te leggen. Wie daaraan geen gehoor geeft kan op last van de rechter hiertoe gedwongen worden (arrestatiebevel en voorgeleiding).
De Duitse justitie heeft echter geen zeggenschap over getuigen die in het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland, woonachtig zijn. Dergelijke getuigen (à charge of à decharge) kunnen niet, hoewel het expliciet in de oproeping (Ladung) voor de zitting vermeld staat, tot het verschijnen of het afleggen van een verklaring gedwongen worden. Er kan hooguit een rechtshulpverzoek aan de Nederlandse autoriteiten worden gedaan. In zo'n geval zou een getuigenverhoor (in het bijzijn van de raadsman/raadsvrouw) in Nederland ten overstaan van een Nederlandse Rechter-Commissaris kunnen plaatsvinden. Daarbij kan de Duitse rechter en de Staatsanwalt aanwezig zijn, maar meestal zijn de vragen die men beantwoord wilt zien op schrift gesteld.
Consequenties bij niet-verschijnen van een in het buitenland wonende getuige
In het merendeel van de gevallen gebeurt bij niet-verschijnen van een in het buitenland wonende getuige helemaal niets (meer): de betreffende getuige als bewijsmiddel valt weg, en de rechter moet zijn beslissing op de andere bewijsmiddelen baseren.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.
Getuige en politie
Menu