Betäubungsmittel
Drogen - Drugs

Betäubungsmittel

Duitsland is zeer fel waar het drugszaken betreft. De meeste drugs worden niet in Duitsland zelf vervaardigd, maar worden met name ingevoerd vanuit Nederland. Daarnaast kent vooral het Nederlads-Duitse grensgebied een fors drugstoerisme. Duitse minderjarige jongeren komen regelmatig van heinde en verre om in Nederland te consumeren en aankopen te doen voor eigen gebruik, maar ook voor de (door)verkoop in Duitsland. In zo'n geval kan het gebeuren, dat een Nederlandse dealer, hoewel uitsluitend binnen Nederland actief, voor de Duitse gerechten gedaagd wordt. De verkoop en/of het ter beschikking stellen van drugs aan minderjarigen wordt in Duitsland zwaar gestraft.
De strafbaarstelling van Drogen und andere Betäubungsmittel is geregeld in het Betäubungsmittelgesetz (BtMG).
Geringe Menge vs. Nicht geringe Menge
Centraal begrip binnen het Duitse strafrecht inzake drugsgerelateerde strafbare feiten is de "geringe Menge" (geringe hoeveelheid), of beter de "nicht geringe Menge".

Indien sprake is van een "nicht geringe Menge" kan de Staatsanwaltschaft alsnog van strafvervolging afzien (§ 31a Abs. 1 BtMG) c.q. kan de strafrechter afzien van het opleggen van straf (§ 29 Abs. 1, 2, 4 BtMG). De betreffende regelingen zijn dan ook niet van materieel-rechtelijke aard, maar van procesrechtelijke.

De bedoelde grenswaarde/hoeveelheid van de "nicht geringe Menge" is niet in de wet vastgelegd, maar is voor de Staatsanwaltschaft in administratiefrechtelijk richtlijnen, en voor de rechterlijke macht door de jurisprudentie, uitgewerkt en bepaald op de "Augenblicks- oder Tagesbedarf" van een niet-verslaafde consument, en deze kan oplopen tot drie consumenteneenheden. Een consumenteneenheid is de hoeveelheid bepaalde drugs die een niet-verslaafde consument benodigd om het beoogde effect te bereiken. Om dit te bepalen moet de aangetroffen hoeveelheid in een laboratorium klinisch getest worden.

De wettelijke bepalingen rond de "nicht geringe Menge" zijn daarentegen wèl van materieel-rechtelijke aard. Immers, indien sprake is van een "nicht geringe Menge", is sprake van een Verbrechen; en een Verbrechen is een strafbaar feit dat een strafbedreiging van minimaal 1 jaar Freiheitsstrafe of Geldstrafe kent.


Geringe Menge (§ 29 Abs. 5 en § 31a Abs. 1 BtMG)
In de lagere jurisprudentie uitgewerkte grenswaarden actieve stof voor strafoplegging:

 • Amphetamin: 150 mg (Base)
 • Cannabis: 45 mg Tetrahydrocannaninol (THC)
 • Heroin: 30 mg (Heroinhydrochlorid)
 • Kokain: 99 mg (Kokainhydrochloroid)
 • Metamphetamine: 75 mg (Base)
 • Methylen-Dioxy-Amphetamin (MDA), Methylen-Dioxy-Ethyl-Amphetamin (MDE), Methylen-Dioxy-Meth-Amphetamin (MDMA): 360 mg (Base)
 • Morphin: 90 mg (Morphinhydrochlorid)

Bij cannabis wordt trouwens in de (administratiefrechtelijke) sepot-praktijk van de Staatsanwaltschaft ook wel gekeken naar het gewicht, waarbij, afhankelijk van welk Bundesland het betreft, uitgegaan wordt van een aangetroffen gewogen bruto-gewicht van 6-10 gram.
Iets dergelijks bestaat ook voor sommige andere drugs. Hamburg bijvoorbeeld hanteert bij heroïne en cocaïne een gewogen bruto-gewicht van 1 gram. De Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen (NRW) kan slechts seponeren bij een gewogen bruto-gewicht tot 0,5 gram amfetamine, 0,5 gram heroïne, 0,5 gram cocaïne.


Nicht geringe Menge (§ 29a Abs. 1 Nr. 2, § 30 Abs. 1 Nr. 4, § 30a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 BtMG)
Wordt de grens naar de "nicht geringe Menge" overschreden, dan is per definitie sprake van een misdrijf (Verbrechen), zulks met een minimum-strafmaat van 1 jaar gevangenisstraf. Dit geldt ook wanneer de aangetroffen hoeveelheid uitsluitend bedoeld is voor eigen gebruik.
Ook nu weer heeft de jurisprudentie grenswaarden bepaald. Deze worden echter uitsluitend bepaald aan de hand van de vastgestelde hoeveelheid actief ingrediënt, en het gevaar dat van de betreffende drug uitgaat.

De Bundesgerichtshof (BGH) heeft de volgende grenswaarden voor de straf(proces)rechtelijke "nicht geringe Menge" vastgesteld. Vanaf die (klinisch) gemeten hoeveelheid actieve stof is sprake een "nicht geringe Menge", en dus van een misdrijf; zulks met alle gevolgen van dien:

 • Amphetamin: 10 gram (Amphetaminbase)
 • Cannabis: 7,5 gram Tetrahydrocannaninol (THC)
 • Heroin: 1,5 gram Heroinhydrochlorid
 • Kokain: 5 gram Kokainhydrochloroid
 • Metamphetamine: 5 gram Metamphetaminbase
 • Methylen-Dioxy-Amphetamin (MDA), Methylen-Dioxy-Ethyl-Amphetamin (MDE), Methylen-Dioxy-Meth-Amphetamin (MDMA): 30 gram Base
 • Morphin: 4,5 gram Morphinhydrochlorid)
Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.
Schweigen ist Gold!
Bent U in Duitsland aangehouden, dan heeft U minimaal de navolgende rechten:

 • U heeft een recht om te zwijgen. Maak hier dus goed gebruik van, en zeg niets met betrekking tot de zaak zelf, ook niet als U voorgehouden wordt dat het maar om een kleinigheidje gaat. Alles kan immers tegen U gebruikt worden; ook informele uitlatingen;
 • maak wel Uw (juiste) identiteit bekend als hierom gevraagd wordt;
 • maak gebruik van Uw recht op juridische bijstand; ook in Duitsland kennen ze een soort piketdienst;
 • U heeft altijd het recht op vrije advocaatkeuze. Uw advocaat (= Verteidiger) moet U in principe zelf betalen, tenzij door de rechter een Pflichtverteidiger wordt aangewezen. Maar maak ook dan Uw voorkeur gelijk kenbaar, want het wisselen van Pflichtverteidiger kan moeilijk zijn, en iedere Verteidiger kan als Pflichtverteidiger worden aangewezen.

Meer informatie over het Duitse strafrecht vindt U in de brochure ‘Gearresteerd in Duitslandvan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.