Zwangsvollstreckungs-recht

De tenuitvoerlegging van Duitse (civiel)rechterlijke beslissingen

Tegen nagenoeg alle Duitse (civiel)rechterlijke beslissingen kunnen de betrokken partijen, en soms ook derden, opkomen om vernietiging of wijziging hiervan te verkrijgen. Hiervoor zijn diverse formele procedures ontwikkeld (Rechtsmittel), doch daar waar dergelijke procedures niet bestaan kan de betrokken partij met een vormvrij verzoek aan de rechter hiertegen opkomen. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om tegen een 'onherroepelijke' rechterlijke beslissing op te komen. Al deze mogelijkheden worden samengevat onder het begrip 'Rechtsbehelf'.
Rechtsmittel vormen dus een ondergroep binnen de Rechtsbehelf: het betreft het geheel van formele procedures met eigen regels (bijvoorbeeld: Einspruch, Berufung, Revision en Beschwerde). Het Rechtsmittelgericht dient te onderzoeken op Zulässigkeit (ontvankelijkheid) en Begründetheit (gegrondheid). Bij de Zulässigkeit dient gedacht te worden aan Statthaftigkeit ('gibt es überhaupt ein Rechtsmittel?'), termijnen en vorm, en aan 'die Beschwer' ('wird die Rechtsmittel einlegende Partei überhaupt durch die angefochtene Entscheidung benachteiligt?').

Zustellung: de betekening van rechterlijke beslissingen

De Zwangsvollstreckung kan alleen gestart worden nadat de hieraan ten grondslag liggende titel aan de schuldenaar betekend is. Deze Zustellung geschiedt ook nu weer door het gerecht dat het vonnis gewezen heeft, althans van Anwalt zu Anwalt en dus niet door de Gerichtsvollzieher.
Heeft U nog vragen? Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.