IER
Handelsnaamrecht

Handelsnaamrecht

Kenmerk: het handelsnaamrecht biedt bescherming inzake het voeren van een (onderscheidende) handelsnaam door een onderneming in een bepaald gebied en wel voor een bepaalde categorie van diensten of waren. De handelsnaambescherming wordt verkregen door het daadwerkelijk voeren van de betreffende naam in het economisch verkeer, en met inschrijving hiervan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Inschrijving van de handelsnaam is evenwel geen constitutief vereiste voor de bescherming. De regeling van een en ander is terug te vinden in de Handelsnaamwet.
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.