Arbeidsrecht

Beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Het arbeidsrecht is een bijzonder belangrijk en uitgebreid rechtsgebied. Het raakt de existentie van nagenoeg iedere volwassene. De meest tot de verbeelding sprekende arbeidsrechtkwesties betreffen dan ook de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Hierbij kunnen wij onderscheiden in de navolgende twee hoofdcategorieën, te weten:
  • met wederzijds goedvinden: hierbij gaat het initiatief uit van de werkgever of de werknemer, en de andere partij stemt in dat verzoek tot beëindiging toe. Werkgever en werknemer zijn het dus met elkaar eens dat de arbeidsovereenkomst, al dan niet op korte termijn, dient te eindigen en zij zijn bereid de gevolgen hiervan met elkaar te bespreken en te regelen;
  • eenzijdig: ook hier gaat het initiatief uit van één van de partijen, maar de andere partij is niet zonder meer bereid hierin te berusten of de gevolgen in minnelijk overleg vast te stellen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Wanneer een werkgever of een werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen is het mogelijk dat beiden inzien dat er een wederzijdse noodzakelijkheid bestaat om deze beëindiging, en de gevolgen daarvan, zo goed mogelijk te regelen. De afspraken die zij dan met elkaar maken zien met name op de exacte datum van beëindiging, en de financiële gevolgen, zoals de eindafrekening salaris, vakantiedagen, en vakantiegeld.
Dergelijke afspraken kunnen natuurlijk mondeling worden gemaakt, maar om misverstanden te voorkomen is het voor beide partijen beter wanneer een zogenaamde beëindigingsovereenkomst wordt opgesteld. Uiteraard kunnen partijen zelf een dergelijke overeenkomst opstellen, maar het is voor de werknemer aan te bevelen dat hiervoor het model van UWV wordt gebruikt, althans dat dat model wordt gevolgd. Indien dat model wordt gebruikt of gevolgd kan de werknemer er vanuit gaan dat UWV bij de beoordeling van een eventuele WW-aanvraag niet moeilijk doet. En dan met name over de vraag of de werkloosheid aan de werknemer te verwijten valt.
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.