Das Klageverfahren
Streitverkündung und Nebenintervention

Streitverkündung und Nebenintervention (§§ 66-74 ZPO)

De voeging en tussenkomst in het Duitse recht

Streitverkündung en Nebenintervention in het Duitse civiele procesrecht zijn in zekere zin vergelijkbaar met de Nederlandse ‘voeging’ en ‘tussenkomst’. In beide gevallen is er een derde partij die jegens één van de procespartijen in een lopende civiele procedure aansprakelijk is.
Bij de Streitverkündung gaat het initiatief uit van één van de procespartijen in de lopende procedure. Bij Nebenintervention is het de derde die zich zelf in de lopende procedure aan de zijde van één van de procespartijen wenst te scharen. Vandaar dat de Nebenintervention ook wel als Streithilfe wordt aangeduid.

Streitverkündung

Nederlandse partijen worden wel eens vaker met een Streitverkündung geconfronteerd, en weten dan veelal niet wat ze ermee aan moeten. In het merendeel van de gevallen wordt er met de zijdens het Duitse gerecht toegezonden stukken (Streitverkündungsschrift en overige stukken uit de lopende procedure) niets gedaan. Gevolg: in de lopende procedure (Vorprozess) volgt uiteindelijk een Urteil, welk Urteil ook tegen de Streitverkündungsempfänger werkt. Uiteraard alleen qua strekking. Dat is de zogenaamde Interventionswirkung: de Streitverkündungsempfänger is in een eventuele procedure die na de Vorprozess volgt - de Folgeprozess - gebonden aan de overwegingen en beslissingen van de rechter uit de Vorprozess. Door niet op de Streitverkündung in te gaan, en daarmee dus niet de Streitverkünder bij de staan in de Vorprozess, heeft de Streitverkündungsmpfänger zijn rechten verspeelt.

Zou hij immers in de Vorprozess de zijde van de Streitverkünder gekozen hebben, dan zouden beiden een gezamenlijk belang gehad hebben en zou de Streitverkünder nadien geen reden meer hebben om de Streitverkündungsempfänger enig verwijt te maken, behoudens dan voor het geval dat die bewust tegengewerkt heeft.
Bovendien heeft de Streitverkündungsempfänger in een eventueel Folgeprozess geen mogelijkheid meer om plotseling andere standpunten in te nemen. Zou hij dat gewild hebben, dan had hij zich maar aan de zijde van de wederpartij van de Streitverkünder moeten scharen.

Nebenintervention

Slechts zelden zal een Nederlandse derde zich vrijwillig aan de zijde van een partij in een lopende Duitse procedure willen scharen. Uiteraard kan ook een Nederlandse derde er groot belang bij hebben om zich Streithelfer in een Duitse procedure op te werpen. Echter de onbekendheid met het Duitse (proces)recht leidt er meestal toe dat een Nederlandse derde liever even de spreekwoordelijk kat uit de boom kijkt. Zolang hij geen Streitverkündung ontvangen heeft is daar ook niet mis mee. Er dreigt immers geen Interventionswirkung.
Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.