IER
Auteursrecht

Auteursrecht

Kenmerk: 'Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld (art. 1. Auteurswet 1912). Het auteursrecht ziet echter niet alleen op het recht om zijn werk te exploiteren, maar biedt hem als maker ook zogenaamde 'persoonlijkheidsrechten', zoals het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen aantasting van het werk. De persoonlijkheidsrechten zijn aan de persoon van de maker gekoppeld; zij blijven aan de maker toebehoren ook nadat deze de exploitatierechten vervreemd heeft. Het recht ontstaat vormvrij door het enkele scheppen van het werk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het octrooirecht is geen aanvraag, publicatie of registratie van het recht vereist. Zelfs de copyright notice is niet vereist voor het ontstaan of handhaven van het auteursrecht.
Meer specifiek ...
Voormelde definitie impliceert dat het auteursrecht vergelijkbaar is met het eigendomsrecht. Het auteursrecht is een verbodsrecht: binnen de grenzen van het recht is alles waarvoor de auteursrechthebbende geen toestemming gegeven heeft, verboden. Het beschermt de vorm waarin het werk gemaakt is, en ook tegen gehele of gedeeltelijke overname.
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.