Strafprozessrecht
Verjährung im Strafprozess

De straf(proces)rechtelijke verjaring

Duitsland kent ook in het strafrecht het instituut van de verjaring. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de Strafverfolgungsverjährung en de Strafvollstreckungsverjährung. De eerste verjaringscategorie ziet op de verjaring van het recht om een strafbaar feit te vervolgen; de tweede categorie ziet op de verjaring ten aanzien van de mogelijke tenuitvoerlegging van een strafvonnis. Beide categorieën zijn geregeld in het Strafgesetzbuch.

Strafverfolgungsverjährung

Deze verjaringscategorie is geregeld in de §§ 78-78c StGB (Strafgesetzbuch). Met uitzondering van Mord, versuchter Mord en Teilnahme an Mord, verjaart het strafvervolgingsrecht naar Duits recht uiterlijk na 30 jaar, gerekend vanaf datum voltooiing strafbaar feit.
Het strafvervolgingsrecht ten aanzien van alle verschijningsvormen van moord verjaart nooit. Dus ook na 30 jaar kan nog steeds een strafvervolging gestart worden.

De verjaringstermijn (Verjährungsfrist) is trouwens gekoppeld aan de maximale strafmaat voor een bepaald strafbaar feit. Er zijn in beginsel 5 categorieën. En in bijzondere wetten en voor bepaalde beroepsgroepen zijn uitzonderingen geformuleerd.

Strafvollstreckungsverjährung

De verjaring ten aanzien van het recht om een strafvonnis ten uitvoer te mogen leggen is eveneens geregeld in het Strafgesetzbuch, en wel in de §§ 79-79b StGB. Als hoofdregel geldt dat een levenslange gevangenisstraf altijd ten uitvoer gelegd kan worden; hiervoor geldt dus geen verjaringstermijn. Ten aanzien van de overige straffen gelden weer een aantal categorieën. Hierdoor is de verjaringstermijn met betrekking tot de tenuitvoerlegging gekoppeld aan de hoogte van de opgelegde straf.

De verjaringstermijn begint te lopen met het onherroepelijk worden van het strafvonnis. Overigens geldt dat de rechter vóór afloop van de eerste verjaringstermijn de verjaringstermijn één maal kan verlengen met de helft van de oorspronkelijke wettelijke verjaringstermijn. Dit is echter slechts mogelijk ten aanzien van een veroordeelde die niet in Duitsland woonachtig is c.q. verblijft, en wiens verzochte uitlevering niet heeft plaatsgevonden.
Of het recht tot vervolging van een strafbaar feit inmiddels is verjaard, of dat de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van een Duits strafvonnis is verjaard, kunnen wij graag voor U onderzoeken.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.

Of controleer het zelf middels een tik op de onderstaande button.
Controleren

De belangrijkste strafrechtelijke verjaringstermijnen

Strafverfolgungsverjährung
Verjährungsrist und angedrohte Höchststrafe
• 30 Jahren: bei angedrohte lebenslange Freiheitsstrafe
• 20 Jahren: bei angedrohte Freiheitsstrafe über 10 Jahre
• 10 Jahren: bei angedrohte Freiheitsstrafe von 5-10 Jahre
• 5 Jahren: bei angedrohte Freiheitsstrafe von 1-5 Jahre
• 3 Jahren: bei den übrigen Taten

Tip:
Strafbefehle dienen bij toezending aan een buitenlandse verdachte vertaald te worden, bij gebreke waarvan alsnog Einspruch kan worden ingediend (de verzettermijn is immers niet aangevangen/verstreken).
Wellicht is na 3 jaar (de meeste feiten waarvoor de Strafbefhel wordt ingezet hebben een lagere gevangennisstraf dan 1 jaar) het recht om na de Einspruch alsnog te strafvervolging over te gaan al verjaard!

Strafvollstreckungsverjährung
Verjährungsfrist und verhängte Strafe
• 25 Jahren: bei verhängte Freiheitsstrafe über 10 Jahre
• 20 Jahren: bei verhängte Freiheitsstrafe von 5-10 Jahre
• 10 Jahren: bei verhängte Freiheitsstrafe von 1-5 Jahre
• 5 Jahren: bei verhängte Freiheitsstrafe bis 1 Jahr, und bei verhängte Geldstrafe über 30 Tagessätzen
• 3 Jahren: bei verhängten Geldstrafen bis zu 30 Tagessätzen

Voor verjaring in het civiele recht klik hier.