Gewerblicher Rechtsschutz

Gewerblicher Rechtsschutz - Schutz von geistigem Eigentum

Onder "gewerblicher Rechtsschutz" vallen naar Duits recht alle intellectuele eigendomsrechten ter bescherming van industriële eigendom, zoals: Patentrecht (Patentgesetz), Markenrecht (Markengesetz), Gebrauchsmusterrecht (Gebrauchsmustergesetz), Geschmackmusterrecht (Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design), Sortenschutz (Sortenschutzgesetz) en Halbleiterschutzrecht (Halbleiterschutzgesetz).
Daarnaast staan de afgeleide rechtsgebieden van het Urheberrecht (Urheberrechtgesetz), waarbij de nadruk ligt op het kunstzinnige karakter, en het Wettbewerbsrecht (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).
Snel optreden tegen inbreuken: einstweilige Verfügung
Hèt middel om snel op te treden tegen inbreuken op rechten op het gebied van de Gewerblicher Rechtsschutz, het Urheberrecht, en ook het Wettbewerbsrecht, is de "einstweilige Verfügung": een rechterlijke beslissing, afgegeven in spoedeisende zaken waarin geen zitting plaatsvindt, noch de wederpartij gehoord wordt. De einstweilige Verfügung is in zekere zin te vergelijken met een ex parte verbod naar Nederlands recht (art. 1019e Rv).
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.