Strafrecht und
Owi-Recht
Verkehrsstrafrecht:
Verbotene Kraftfahrzeugrennen

Nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen (§ 315d StGB)

Duitsers zijn een autominnend volk; sommigen overdrijven het echter. Helemaal idolaat van filmen zoals 'Fast and Furious' menen sommigen op de Duitse Autobahnen, maar ook op de Bundesstraßen en zelfs in binnensteden, de topsnelheid van hun auto of motor op de proef te moeten stellen. Dergelijke krachtmetingen leiden steeds vaker tot zware ongevallen, waarbij niet alleen materiële schade kan ontstaan, maar ook al de nodige gewonden en zelfs doden onder de coureurs en onschuldige passanten zijn gevallen.
In 2017 heeft de Duitse wetgever gemeend hieraan paal en perk te moeten stellen, en wel door deze 'nicht erlaubte Fahrzeugrennen' expliciet strafbaar te stellen: § 315d StGB. Hiermee is dit feit uit de Ordnungswidrigkeiten (eenvoudige overtredingen, waaraan als hoofdstraf een geldboete gekoppeld is) gehaald; het is een strafbaar feit geworden, en kan zelfs met gevangenisstraf bestraft worden.
§ 315d StGB: Nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen
(1) Wer im Straßenverkehr
1.
ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt,
2.
als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt oder
3.
sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder 3 Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 strafbar.
(4) Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(5) Verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 2 durch die Tat den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
Strafbaar is:
  • op de eerste plaats degene die een dergelijk Fahrzeugrennen initieert c.q. organiseert;
  • dan natuurlijk degene die als bestuurder daaraan deelneemt;
  • maar ook, en dat is nogal omstreden, degene die als bestuurder met een motorvoertuig aan het verkeer deelneemt en daarbij roekeloos en met niet aangepaste snelheid, althans in strijd met de verkeerssituatie ter plaatse, een zo hoog mogelijke snelheid probeert te bereiken.
Onder de laatste categorie bestuurders valt ook de bestuurder die alleen, dus zonder mededinger, even probeert de hoogste snelheid uit zijn machine te halen. En ook degene die voor de politie op de vlucht slaat.
Voor een verdachte en Verteidiger ontstaan door deze ruime opzet van de Straftatbestand, hoe vreemd dat wellicht ook klinkt, wel weer mogelijkheden om de verdediging zo in te richten, dat een Einstellung, vrijspraak of behoud van de Fahrerlaubnis, niet per definitie onbegonnen werk is. Mits de verdachte het aan hem ten laste gelegde feit uiteraard niet al uitgebreid heeft toegegeven, of ander bewijs (zoals een getuige, een snelheidsmetinge, beeldmateriaal, een deskundigenbericht, etc.) geen andere conclusie toelaat.

Strafmaat

Strafmaat: Freiheitsstrafe ... bis zu 10 (!) Jahre oder Geldstrafe.

Daarnaast kunnen ook andere maatregelen volgen:

Bij demeer eenvoudigere zaken bedraagt de hoogte van de Geldstrafe toch gauw zo'n 2-3 netto maandinkomens, en de duur van de ontzegging 6-12 maanden, plus natuurlijk de bijkomende kosten. Daarnaast kan het leiden tot een ongeschiktheid om als bestuurder aan het verkeer deel te nemen en derhalve tot een verplichte MPU, met eventueel een dito verkeerscursus. En ... bij Nederlanders: het informeren van het CBR.
Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.