Strafprozessrecht
Verbot der Mehrfachverteidigung

Verbod om meerdere verdachten gelijktijdig bij te staan (§ 146 StPO)

Soms worden meerdere personen verdacht van betrokkenheid bij een en hetzelfde strafbare feit, zij het als mede-dader of als medeplichtige. In zo'n geval mag een Duitse advocaat niet meerdere verdachten gelijktijdig als Strafverteidiger bijstaan.
Dit is expliciet geregeld in § 146 StPO. Daarbij gaat het dan om hetzelfde feitencomplex, en niet zo zeer om de vraag of een en ander in dezelfde strafzaak/procedure vervolgd c.q. behandeld wordt.
Is echter het eerdere Mandat al beëindigd, dan kan de Anwalt well de verdediging op zich nemen. In dat geval is namelijk sprake van een geoorloofde 'sukzessive (Doppel)Verteidigung'.
Voor een niet-Duitstalige verdachte is het dus van belang zich tijdig van de bijstand van 'zijn' Strafverteidiger te verzekeren. Wacht hij te lang, dan kan het gebeuren dat deze de betreffende zaak niet meer kan aannemen wegens het bovenstaande Verbot der Mehrfachverteidigung.
Deze problematiek is dus met name van belang voor verdachten die noodgedwongen een Strafverteidiger zoeken die zowel de Nederlandse alsook de Duits taal machtig is.
Overigens kan altijd gebruik gemaakt worden van een tolk/vertaler.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.