Strafprozessrecht
Verbot der Mehrfachverteidigung
Een Pflichtverteidiger is geen gekozen raadsman (Wahlverteidiger), maar een Strafverteidiger, die door de rechter in een geval van "notwendige Verteidigung" in de zin van § 140 StPO aan de verdachte wordt toegewezen. De verdachte kan daarbij zijn voorkeur voor een bepaalde Verteidiger kenbaar maken.
De Pflichtverteidiger kan rechtstreeks bij de Duitse Staat declareren. Mocht de verdachte onverhoopt veroordeeld worden, dan zal deze de voorgeschoten kosten alsnog op de veroordeelde verdachte verhalen; behoudens wanneer het jeugdstrafrecht is toegepast. De Pflichtverteidiger mag trouwens ook bijkomende financiële afspraken met de verdachte maken.

Het wettelijk verbod om meerdere verdachten in dezelfde zaak gelijktijdig bij te staan (§ 146 StPO)

Soms worden meerdere personen verdacht van betrokkenheid bij een en hetzelfde feit, zij het als mede-dader of als medeplichtige. In zo'n geval mag een Duitse advocaat niet meerdere verdachten gelijktijdig als Strafverteidiger bijstaan.
Dit is expliciet geregeld in § 146 StPO. Daarbij gaat het dan om hetzelfde feitencomplex (Lebenssachverhalt), en niet zo zeer om de vraag of een en ander in dezelfde strafzaak/procedure vervolgd c.q. behandeld wordt.
Het Verbot der Mehrfachverteidigung komt (financieel) hard binnen bij echtgenoten c.q. levenspartners, die ervan verdacht worden gezamenlijk een en hetzelfde strafbare feit gepleegd te hebben. Er zal dan door de verdachten een keuze gemaakt moeten worden: nemen beiden elk een eigen Strafverteidiger of doet slechts één partner dat.

Wie weet dat er daadwerkelijk sprake is geweest van het gezamenlijk plegen van een strafbaar feit, doet er goed aan een eigen Strafverteidiger aan te wijzen.

Echter in het vooronderzoek (Ermittlungsverfahren), en als de kans bestaat op een Einstellung (sepot), zou het financieel gezien een optie kunnen zijn om vooralsnog slechts door één partner een Verteidiger te laten aanstellen. Die vraagt dan de Akteneinsicht, en zal voor zijn cliënt beoordelen of een Einstellung haalbaar is. In dat laatste geval zal de Staatsanwaltschaft veelal uit eigener beweging een Einstellung voor beide partners accepteren. Zo niet, dan kan altijd nog aan de tweede Verteidiger een Mandat voor de andere partner verstrekt worden.
Is echter het eerdere Mandat al beëindigd, dan kan de eerste Verteidiger wèl weer de verdediging van de tweede partner op zich nemen. In dat geval is namelijk sprake van een geoorloofde 'sukzessive (Doppel)Verteidigung'. Maar ook dan moet hij natuurlijk letten op een mogelijke belangenverstrengeling. Niet dat achteraf sprake is van Parteiverrat.
Voor een niet-Duitstalige verdachte is het dus van belang zich tijdig van de bijstand van 'zijn' Strafverteidiger te verzekeren. Wacht hij te lang, dan kan het gebeuren dat deze de betreffende zaak niet meer kan aannemen wegens het bovenstaande Verbot der Mehrfachverteidigung.
Deze problematiek is dus met name van belang voor verdachten die noodgedwongen een Strafverteidiger zoeken die zowel de Nederlandse alsook de Duits taal machtig is.
Overigens kan altijd een beroep worden gedaan op de diensten van een tolk/vertaler.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.