Hyperlink-jurisprudentie: linken naar onrechtmatige upload

Een eenvoudige hyperlink naar een auteursrechtelijk beschermd werk op internet, waarop inbreuk is gemaakt, is niet per definitie zelf een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wel is een dergelijke link onrechtmatig, want in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid (jegens de auteursrechthebbende). De link an sich is echter geen ‚openbaarmaken’ in de zin van art. 12 Auteurswet. Dit is in het kort het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam in de recentste hyperlink-jurisprudentie (Hof Amsterdam, 13.01.2013). Op 12.09.20112 oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een vergelijkbare zaak nog anders: ook de hyperlink is een openbaarmaking.