Vereenvoudigd procederen over de grens

De meeste advocaten, laat staan rechtzoekenden, zijn niet bekend met de EU-regeling inzake kleine, grensoverschrijdende geschillen. Deze regeling is in 2007 door de EU in het leven geroepen om het voor consumenten en kleine ondernemingen makkelijker te maken om voor vorderingen tot Euro 2.000 hun recht over te grens te halen. De consument kan de procedure trouwens voor zijn eigen rechter starten, of voor de rechter van de verende partij. De procedure verloopt via standaardformulieren, en deels zelfs digitaal. De EU wil de grens van Euro 2.000 nu verhogen tot Euro 10.000; bovendien dient voor dergelijke procedures een grens aan de hoogte van de griffierechten te worden gesteld. Uiteraard is de Nederlandse regering weer eens tegen een dergelijk griffierechtenplafond. De verhoging van de competentiegrens tot Euro 10.000 wordt wel gesteund.