Onrechtmatige publicatie beeldmateriaal

Het in strijd met de Richtlijnen van het Parket-Generaal in Den Haag publiceren van beeldmateriaal van verdachten op een eigen website van de politie Friesland heeft ertoe geleid, dat een bekennende winkeldief, die zichzelf na het zien van de beelden op internet had aangegeven, door de Politierechter is vrijgesproken. De opsporingsmethode zou in casu onrechtmatig zijn volgens de behandelend Politierechter.
Volgens de Richtlijnen moet namelijk bij het plaatsen van camerabeelden van verdachten toestemming worden verzocht aan een Hoofdofficier van Justitie. Delegatie van die beslissingsbevoegdheid is enkel toegestaan aan een Officier van Justitie. In casu was die bevoegdheid echter - in strijd met de Richtlijnen - gedelegeerd aan een politiefunctionaris. En dat mag dus niet volgens de rechter.

Nieuwe thuiskopieheffing leidt tot procedure

De nieuwe thuiskopieheffing die in 2013 in werking zal treden houdt de gemoederen in beweging. Inmiddels hebben diverse producenten een procedure tegen de Staat en de Stichting De Thuiskopie aangespannen. De Staat is daarin aangesproken uit hoofde van onrechtmatige daad, en aansprakelijk gesteld voor de schade die de producenten zullen gaan lijden. De Thuiskopie zou op haar beurt teveel geïnd geld terug moeten geven aan de industrie.
In principe is de heffing weliswaar geoorloofd en gerechtvaardigd, doch uitsluitend tot de hoogte van de schade door privékopieën. En daarin ligt het probleem. Die schade zou namelijk veel lager zijn dan de Staat doet voorkomen.