Basisregistratie Personen

De huidige 415 Gemeentelijke Basisadministraties (GBA) zullen naar alle verwachting in 2016 worden vervangen door één landelijke Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor ontstaat (eindelijk) een landelijke registratie met persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland en Nederlanders in het buitenland. Op 7 mei 2012 is hiervoor de intentieverklaring door de Minister, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondertekend.

Auteursrechtelijke bescherming programmatuur beperkt

Op 2 mei 2012 heeft het Europese Hof van Justitie beslist, dat de ‚werking’ van een computerprogramma niet onder de auteursrechtelijke bescherming valt. Dit impliceert dat enkel de bron- en objectcode van een programma door het auteursrecht beschermd worden en dat het eenieder vrijstaat om de werking van een auteursrechtelijk beschermd programma na te bootsen; de achterliggende ideeën en principes zijn dus niet beschermd. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de programmeertaal, API’s en bestandsindelingen. Volgens het Hof is het ten slotte verboden dat een rechthebbende een ander bij bijvoorbeeld licentievoorwaarden verbiedt de werking van zijn programma te doorgronden.