Grote Kamer Bestuursrecht

Op 01.01.2013 is in werking getreden de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. Vanaf die datum is in het bestuursrecht een nieuwe werkwijze in een beperkt aantal zaken geïntroduceerd voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven: zaken kunnen dan namelijk worden verwezen naar een ‚Grote Kamer’ van vijf leden, en er kan - net zoals in het civiele- en strafrecht - een conclusie worden gevraagd aan een advocaat-generaal. De eerste advocaat-generaal is prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven van de Universiteit van Utrecht.