Gevolgen verhoging griffierechten

De Raad voor Rechtsbijstand heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de verhoging van de griffierechten. Volgens de Raad zal het aantal civiele procedures met zo’n 40% afnemen als de griffierechten verdubbelen. Vast staat in elk geval, dat in 2013 al 26% minder civiele rechtszaken zijn aangespannen dan in 2010. En dat is schijnbaar te wijten aan de verhoging van de griffierechten in 2010 en 2011. Alleen het aantal zaken met een financieel belang tussen Euro 5.000 en Euro 25.000 is toegenomen. Maar dat is te danken aan de verhoging van de competentiegrens bij Kantonzaken. Immers met de verhoging van die competentiegrens is tevens de verplichte bijstand door een advocaat weggevallen. De verhoogde griffierechten worden dan weer gecompenseerd door de besparing op de kosten van rechtsbijstand.

Griffierecht weer omhoog

Per 01.01.2014 wordt het griffierecht weer verhoogd.