eKantonrechter

Vanaf 17 oktober 2013 loopt bij de Kantonrechters in de Rechtbanken Rotterdam en Oost-Brabant de proef ‚eKantonrechter’. Het is nu de bedoeling om het initiatief gefaseerd uit te rollen over alle rechtbanken. Vanaf 25 maart 2014 is eKantonrechter opengesteld voor advocaten met een lopende rekening-courant verhouding met de Rechtbank; vanaf de zomer 2014 volgen de overige advocaten, burgers en bedrijven. De aangebrachte zaken worden in beginsel binnen acht weken en in één instantie afgedaan, dus zonder mogelijkheid tot hoger beroep. In beginsel kunnen alle eenvoudige zaken op het gebied van werken, wonen en winkelen, en tot een financieel belang van Euro 25.000, kunnen worden aangebracht. Er wordt weliswaar een digitaal dossier aangelegd, en de conclusiewisselingen zijn ook digitaal, maar een mondelinge behandeling zal toch nog altijd plaatsvinden.
Het lijkt heel aanlokkelijk, maar het gemis aan een appelmogelijkheid zal menige rechtzoekende er toch van weerhouden om van eKantonrechter gebruik te maken.

Gevolgen verhoging griffierechten

De Raad voor Rechtsbijstand heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de verhoging van de griffierechten. Volgens de Raad zal het aantal civiele procedures met zo’n 40% afnemen als de griffierechten verdubbelen. Vast staat in elk geval, dat in 2013 al 26% minder civiele rechtszaken zijn aangespannen dan in 2010. En dat is schijnbaar te wijten aan de verhoging van de griffierechten in 2010 en 2011. Alleen het aantal zaken met een financieel belang tussen Euro 5.000 en Euro 25.000 is toegenomen. Maar dat is te danken aan de verhoging van de competentiegrens bij Kantonzaken. Immers met de verhoging van die competentiegrens is tevens de verplichte bijstand door een advocaat weggevallen. De verhoogde griffierechten worden dan weer gecompenseerd door de besparing op de kosten van rechtsbijstand.