Incassokosten na 14-dagen brief

Op 13.06.2014 heeft de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing bepaald, dat bij incasso’s in de zin van de ‚Incasso(kosten)wet’ (dus bij incasso’s tegen consument-schuldernaren) de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn zodra de verplichte initiële 14-dagen brief (aanzegging hoogte mogelijk verschuldigde wettelijke incassokosten, indien niet alsnog binnen 14 dagen wordt betaald) daadwerkelijk verzonden is, en betaling uitblijft, maar de schuldeiser nadien geen verdere incassowerkzaamheden heeft verricht. Hiermee wijkt de Hoge Raad af van het advies van een landelijk overleg van rechters (bestaande uit het ‚Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) ’ en het ‚Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel van de hoven (LOVC-hoven)’ ), die stelde dat een consument nog ‚recht’ heeft op een extra aanmaning. Die zou dan nog verzonden moeten worden na bedoelde 14-dagenbrief. Naar aanleiding van deze beslissing heeft het landelijk overleg van rechters een aanpassing doorgevoerd in de tekst van zijn adviesrapport (‚Rapport BGK-Integraal 2013’ ).

Google en het 'recht op verwijdering'

Aanvang juni 2014 heeft Google op haar website voor de inwoners van de EU een (voorlopig) formulier beschikbaar gesteld voor individuele aanvragen tot verwijdering van links naar persoonsgebonden data. Hiermee geeft Google uitvoering aan een beslissing van het Europees Hof.