Wijziging arbeidsrecht: proeftijd

De regeling van de proeftijd bij arbeidsovereenkomsten is met ingang van 01.01.2015 gewijzigd. Zo is vanaf 01.01.2015 geen proeftijd meer geoorloofd bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een looptijd van maximaal 6 maanden. Heeft de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een looptijd die langer is dan 6 maanden, doch korter dan 2 jaar, dan mag wel een proeftijd worden overeengekomen, zij het met een maximale duur van 1 maand. Bij CAO kan van dit laatste geval worden afgeweken, en wel in die zin dat de proeftijd maximaal 2 maanden mag duren. Hetzelfde geldt voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur waarbij geen kalendermatige einddatum is overeengekomen, bijvoorbeeld in geval van vervanging bij ziekte. Bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijft de proeftijd bepaald op maximaal 2 maanden. Deze duur kan niet bij CAO worden verlengd.