Wetsvoorstel onredelijk hoge incassokosten (ii)

Per 01.07.2012 treedt in werking het wetsvoorstel tot het aan banden leggen van onredelijk hoge incassokosten (bron: www.rijksoverheid.nl).
Voor alle informatie zie onze uiteenzetting over het incassorecht.

Youtube schendt auteursrechten

Youtube (Google) is in een door de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA aangespannen procedure voor het eerst door een (Duitse) rechter schuldig bevonden aan schending van auteursrechten. Youtube is volgens de rechter verantwoordelijk voor de inhoud van de content op haar site. Youtube dient nu filters te installeren en kan een boete verbeuren bij hernieuwde constatering. In augustus 2010 had hetzelfde Hamburgse Landgericht nog een verzoek tot een zogenaamde ‚einstweilige Verfügung’ afgewezen.

Medisch dossier online

Patiënten van het UMC Radboud in Nijmegen kunnen voortaan hun eigen medische dossier online inzien. Hiervoor dient wel eerst het online dossier geactiveerd te worden. Daartoe moet de patiënt persoonlijk langskomen en zich identificeren. De online toegang vindt plaats middels DigiD.

Acta-Verdrag

Op 01.07.2012 zal het Europarlament het Acta-Verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), bedoeld om een einde te maken aan illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en fysieke goederen zoals merkkleding (piraterij), bespreken.Volgens de tegenstanders van het verdrag maakt het verdrag een einde aan de vrijheid op internet. Onder het verdrag krijgen opsporingsinstanties vergaande bevoegdheden tegen commercieel misbruik, waardoor echter ook de privacy van internetgebruikers/burgers in het gedrang kan komen. De Tweede Kamer heeft op 14.02.2012 al uitgesproken dat Nederland voorlopig maar moet afzien van ondertekening van het verdrag. Inmiddels hebben al zo’n 22 landen hun goedkeuring gegeven aan het verdrag.