Zware slag voor Stichting De Thuiskopie

De Rechtbank Den Haag heeft op 20.02.2013 in de zaak Stichting De Thuiskopie ./. Imation Europe BV de Stichting De Thuiskopie een ferme tik op de vingers gegeven. Volgens de Haagse Rechtbank is de huidige thuiskopieheffing in strijd met Europese regelgeving. De thuiskopievergoeding (i.e. een vergoeding voor auteursrechten; artt. 16c en 16d Aw) mag volgens de Haagse rechters, in de lijn van de Europese regelgeving, alleen geheven worden op blanco data-CD’s en DVD’s die bestemd zijn voor gebruik door natuurlijke personen voor het maken van een thuiskopie. De huidige regeling is mitsdien in strijd met de wet.
In het onderhavige geval was Imation door De Thuiskopie voor de rechter gedaagd voor het niet-afdragen van de thuiskopievergoeding over de levering van blanco data-CD’s en DVD’s. Nu hoeft Imation dus niets te betalen en kan zelfs wel afgedragen gelden terugvorderen c.q. verrekenen met wel verschuldigde afdrachten voor de voor natuurlijke personen bestemde blanco data-CD’s en DVD’s voor het maken van een thuiskopie.
Zou nu iedere fabrikant die ten onrechte gelden aan De Thuiskopie heeft moeten afdragen een vorderingsrecht op Stichting De Thuiskopie hebben en doorzetten, dan zou dat wel eens tot het faillissement van Stichting De Thuiskopie kunnen leiden.