Alle electronische vormen van communicatie in Grondwet

De demissionaire Ministerraad wil het huidige brief-, telefoon- en telegraafgeheim van art. 13 Grondwet in een moderner jasje steken: het wordt straks het brief- en telecommunicatiegeheim. Door deze wijziging, die meer techniekonafhankelijk is, wordt de huidige grondwettelijke bescherming uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen, inclusief eMail en cloud-diensten. De internetconsultatie loopt tot 01.01.2013.