Invoering Herziening Gerechtelijke Kaart

Op 01.01.2013 is in werking getreden de (wijziging) Wet op de rechterlijke indeling, Wet op de rechterlijke organisatie en nog een aantal daarmee samenhangende regels. Een en ander is beter bekend onder de naam Wet Herziening Gerechtelijke Kaart (Staatsblad 2012, 313). De wijziging impliceert de vermindering van het aantal arrondissement (van 19 naar 10, en over enkele maanden naar 11) en gerechtslocaties (van 54 naar 32), en Gerechtshoven (van 5 naar 4). Daarnaast wordt binnen de ook qua naam gewijzigde Rechtbanken het zogenaamde ‚sectormodel’ (sector civiel, sector bestuur, sector straf, sector Kanton etc.) weer afgeschaft, en wordt een afzonderlijke Kantonkamer (kamer voor kantonzaken) ingevoerd. Voor de justitiabelen is verder van groot belang de wijziging van de zaaksverdelingsreglementen (per Rechtbank verschillend overigens).
Nadere informatie is vinden op De Rechtspraak.