eKantonrechter

Vanaf 17 oktober 2013 loopt bij de Kantonrechters in de Rechtbanken Rotterdam en Oost-Brabant de proef ‚eKantonrechter’. Het is nu de bedoeling om het initiatief gefaseerd uit te rollen over alle rechtbanken. Vanaf 25 maart 2014 is eKantonrechter opengesteld voor advocaten met een lopende rekening-courant verhouding met de Rechtbank; vanaf de zomer 2014 volgen de overige advocaten, burgers en bedrijven. De aangebrachte zaken worden in beginsel binnen acht weken en in één instantie afgedaan, dus zonder mogelijkheid tot hoger beroep. In beginsel kunnen alle eenvoudige zaken op het gebied van werken, wonen en winkelen, en tot een financieel belang van Euro 25.000, kunnen worden aangebracht. Er wordt weliswaar een digitaal dossier aangelegd, en de conclusiewisselingen zijn ook digitaal, maar een mondelinge behandeling zal toch nog altijd plaatsvinden.
Het lijkt heel aanlokkelijk, maar het gemis aan een appelmogelijkheid zal menige rechtzoekende er toch van weerhouden om van eKantonrechter gebruik te maken.

eKantonrechter en digitalisering strafproces

Vandaag, 17 oktober 2013, start bij de Rechtbanken Rotterdam en Oost-Brabant een proef, waarbij de processtukken digitaal aan de Kantonrechter kunnen worden voorgelegd. Zulks moet overigens wel met wederzijdse goedkeuring plaatsvinden. Voordeel: uitspraak in beginsel binnen 6 weken na aanbrengen, en natuurlijk de digitale afwikkeling van een en ander. Na een gewenste mondelinge behandeling bij ‚Comparitie van Partijen’ volgt de uitspraak binnen 8 weken.
Daarnaast wil de overheid het strafproces digitaliseren. Deze wijziging van het strafprocesrecht gaat vermoedelijk in op 01.01.2016, en houdt in dat de partijen in een strafproces op digitale wijze, en via een beveiligde webportal, processtukken kunnen uitwisselen.