Wetsvoorstel onredelijk hoge incassokosten (ii)

Per 01.07.2012 treedt in werking het wetsvoorstel tot het aan banden leggen van onredelijk hoge incassokosten (bron: www.rijksoverheid.nl).
Voor alle informatie zie onze uiteenzetting over het incassorecht.