Controle naleving 'cookiewet'

De naleving van de sinds 5 juni 2012 in Nederland geldende ‚cookiewet’ is in handen van de Opta. Naar het schijnt zal ook deze controle grotendeels geautomatiseerd gaan plaatsvinden, dus door middel van een webapplicatie. Bij overtreding van de wet zal veelal eerst een waarschuwing worden uitgedeeld; bij lastig te verwijderen cookies gelijk een boete.