Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Het auteursrecht en de Wet op de naburige rechten blijven in ontwikkeling. Deze week is een wetsvoorstel ingediend dat de rechten van auteurs tegen exploitante zal moeten verstevigen: het auteurscontractenrecht. Op basis daarvan zal aan de auteur onder meer het recht worden toegekend om de overeenkomst met de exploitant van zijn werk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, bijvoorbeeld omdat deze een werk niet digitaal wenst uit te geven (denk aan eBooks tegenover papieren versie). Daarnaast kan de auteur de overeenkomst openbreken als zijn werk onverwacht een bestseller wordt (bestsellerbepaling) of in de overeenkomst onredelijke bepalingen zijn opgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid op een proportionele vergoeding bij overdracht van rechten aan een producent van filmwerken.Ten slotte wordt in het wetsvoorstel de mogelijkheid voor een geschillencommissie geschapen.