Acta-Verdrag

Op 01.07.2012 zal het Europarlament het Acta-Verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), bedoeld om een einde te maken aan illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en fysieke goederen zoals merkkleding (piraterij), bespreken.Volgens de tegenstanders van het verdrag maakt het verdrag een einde aan de vrijheid op internet. Onder het verdrag krijgen opsporingsinstanties vergaande bevoegdheden tegen commercieel misbruik, waardoor echter ook de privacy van internetgebruikers/burgers in het gedrang kan komen. De Tweede Kamer heeft op 14.02.2012 al uitgesproken dat Nederland voorlopig maar moet afzien van ondertekening van het verdrag. Inmiddels hebben al zo’n 22 landen hun goedkeuring gegeven aan het verdrag.