Nieuwe thuiskopieheffing leidt tot procedure

De nieuwe thuiskopieheffing die in 2013 in werking zal treden houdt de gemoederen in beweging. Inmiddels hebben diverse producenten een procedure tegen de Staat en de Stichting De Thuiskopie aangespannen. De Staat is daarin aangesproken uit hoofde van onrechtmatige daad, en aansprakelijk gesteld voor de schade die de producenten zullen gaan lijden. De Thuiskopie zou op haar beurt teveel geïnd geld terug moeten geven aan de industrie.
In principe is de heffing weliswaar geoorloofd en gerechtvaardigd, doch uitsluitend tot de hoogte van de schade door privékopieën. En daarin ligt het probleem. Die schade zou namelijk veel lager zijn dan de Staat doet voorkomen.