Vingerafdruk in reisdocument: strijd met de privacy?

Op 28 september 2012 heeft de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, een prejudicieel advies gevraagd van het Europees Hof van Justitie: strookt de Verordening van de Europese Unie, waarin het opnemen van biometrische persoonsgegevens in het paspoort is geregeld, wel met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de grondrechten? Voorts is het de vraag of de vingerafdrukken enkel voor paspoortafgifte of ook voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.