Doorvoering relativiteitsvereiste in bestuursrecht

Met de invoering van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht wordt het al eerder geïntroduceerde ‚relativiteitsvereiste’ verder doorgevoerd in het bestuursrecht: de burger moet voortaan niet alleen rechtstreeks getroffen zijn in zijn eigen belang om toegang tot de bestuursrechter te krijgen, maar de beweerdelijk geschonden norm moet eveneens strekken tot bescherming van zijn belangen. De vraag is nu of burgers voortaan nog wel voldoende middelen hebben om tegen ieder willekeurig bestuursbesluit in rechte op te komen.