Basisregistratie Personen

De huidige 415 Gemeentelijke Basisadministraties (GBA) zullen naar alle verwachting in 2016 worden vervangen door één landelijke Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor ontstaat (eindelijk) een landelijke registratie met persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland en Nederlanders in het buitenland. Op 7 mei 2012 is hiervoor de intentieverklaring door de Minister, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondertekend.